Oferta

Na nas zawsze możesz liczyć!

Jeżeli jesteś Ubezpieczycielem - serdecznie zapraszamy do współpracy!

Jeżeli jesteś Poszkodowanym – serdecznie polecamy nasze usługi!

 

W ramach świadczonych usług OFERUJEMY:

 

 1. Likwidacja szkód majątkowych i odpowiedzialności cywilnej
 2. Kosztorysowanie
 3. Ochrona środowiska

 

Niezależnie kim jesteś i co się wydarzyło -  jesteś w dobrych rękach!

 

Dysponujemy bazą około 1000 likwidatorów,  ekspertów - praktyków i naukowców z rozmaitych dziedzin nauki i techniki. Nasi specjaliści działają w ramach kilkudziesięciu mobilnych biur likwidacji szkód, na terenie całego kraju, dzięki czemu jesteśmy w stanie przyjąć do realizacji „pakiety” kilkudziesięciu - a nawet kilkuset szkód jednocześnie, w całym kraju.

 

Nasi eksperci to osoby o szerokim spektrum wiedzy z zakresu:

 • kosztorysowania
 • elektrotechniki i elektroenergetyki
 • pożarnictwa
 • budownictwa
 • infrastruktury drogowej (w tym także mosty)
 • elektroniki i IT
 • maszyn (budowlanych i specjalistycznych)
 • taboru kolejowego
 • ochrony środowiska
 • materiałoznawstwa
 • ciepłownictwa
 • hydrologii
 • wyceny
 • analizy rynku nieruchomości
 • analizy ekonomicznej,
 • ochrony środowiska,

 

dzięki czemu chętnie podejmujemy się likwidacji szkód związanych, m.in. z:

 

* elektrotechniką i elektroenergetyką

m.in.: linie kablowe i napowietrzne, oświetlenie drogowe, elektrownie, instalacje elektryczne budynków, stacje i rozdzielnie transformatorowe,

* budownictwem i infrastrukturą drogową

m.in.: mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej, drogi, wiadukty i mosty,

* urządzeniami mechanicznymi i mechaniką

m.in.: maszyny budowlane, rolnicze, leśne i przemysłowe, piece i linie technologiczne,

* elektroniką, automatyką i IT

m.in.: systemy elektroniczne, komputerowe, automatyka i sterowanie,

* ochroną środowiska

m.in.: wycieki i utrata produktu, zanieczyszczenia i skażenia, utylizacja i recykling odpadów,  

* urządzeniami i liniami komunikacyjnymi

m.in.: infrastruktura światłowodowa, linie i urządzenia transmisyjne,

* systemami grzewczymi

m.in.: instalacje ciepłownicze, kotły przemysłowe,

* obiektami pływającymi

m.in.: jachty i łodzie motorowe,

* taborem kolejowym

- zwykłym - lokomotywy, zespoły i pojazdy trakcyjne, wagony osobowe i towarowe;

- specjalnym – maszyny, pojazdy, żurawie kolejowe.

* odzyskiem pozostałości po szkodzie

m.in. szybki i profesjonalny zagospodarowanie pozostałości po szkodzie.

 

Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego!

Nad bieżącym kontaktem ze Zleceniodawcą oraz  pracą zespołu ekspertów, w trakcie całego procesu likwidacji szkody, czuwa koordynator zlecenia. Dzięki temu, możecie mieć Państwo pewność, że Waszymi interesami nie zajmują się przypadkowe osoby, nie zorientowane w temacie.  

 

Działamy bez ograniczeń – ilościowych, merytorycznych i terytorialnych!

 

Cała zgromadzona dokumentacja dociera do Państwa poprzez serwer FTP, natychmiast po zakończeniu postępowania likwidacyjnego.