Kosztorysowanie

Dzięki profesjonalnie przygotowanej  grupie kosztorysantów na terenie całego kraju możemy świadczyć usługi kosztorysowania  w pełnym, wymaganym przez Państwa zakresie:

 

WARIANT I:

Kosztorysy wykonywane w trybie „korespondencyjnym”,  na podstawie otrzymanej dokumentacji, tj. obmiarów, opisu uszkodzeń i szczegółowej dokumentacji fotograficznej.

 

WARIANT II:

Kosztorysy wykonywane na podstawie samodzielnie wykonanych oględzin.

 

WARIANT III:

Kompleksowa weryfikacja kosztorysów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

 

W naszej Ofercie znajdziecie Państwo następujący zakres usług kosztorysowych – dostosowanych do każdej wymaganej przez Państwa sytuacji:

 

Lp.

Rodzaj kosztorysu

Cel sporządzenia

1.

Weryfikacyjny

Weryfikacja informacji i wartości zawartych w kosztorysie przedłożonym przez Zleceniodawcę.

2.

Wstępny (szacunkowy)

Badanie celowości i opłacalności inwestycji.

3.

Wskaźnikowe  zestawienie kosztów (kosztorys generalny, zbiorcze zestawienie kosztów)

Służy on do wyboru najlepszego wariantu na etapie projektów koncepcyjnych.

4.

Kosztorys szczegółowy

Dokładne wyliczenie wszystkich nakładów i cen.

5.

Kosztorys inwestorski

Dokładne wyliczenie wszystkich nakładów i cen.

6.

Kosztorys nakładczy (ślepy)

Dokładne wyliczenie wszystkich nakładów - nie zawierający cen - do celów przetargowych.

7.

Kosztorys ofertowy

Dla firm startujących do przetargu. Może być  to wypełniony cenami kosztorys ślepy.

8.

Kosztorys powykonawczy

Do rozliczeń z inwestorem lub rozliczeń fiskalnych -  po zrealizowaniu zadania.

9.

Kosztorys na roboty dodatkowe

Rozliczenie robót w sytuacji gdy zakres robót zmienił się w trakcje realizacji budowy, obejmuje tylko roboty nie uwzględnione w kosztorysie pierwotnym.

10.

Kosztorys zamienny

Rozliczenie robót w sytuacji gdy zakres robót zmienił się w trakcje realizacji budowy, zmieniający kosztorys pierwotny.