Szkody majątkowe

Likwidacja szkód majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

 

 - bez względu na rodzaj podmiotu i rozmiar szkody:

 

 1. Korporacyjne.
 2. Małe i wielkie przedsiębiorstwa.
 3. Mieszkaniowe.
 4. Mienie niskocenne.
 5. Cargo.
 6. Masowe.
 7. Utrata zysku.

 

 W ramach kompleksowej likwidacji szkód oferujemy:

 

 1. Ustalenie przyczyny szkody.
 2. Określenie zakresu strat.
 3. Wycena wartości szkody.
 4. Ustalenie odpowiedzialności.
 5. Postępowania regresowe i odwoławcze.

 

 Usługi z zakresu minimalizacji strat:

 

 1. Odzysk pozostałości.
 2. Naprawa i restytucja mienia.
 3. Osuszanie budynków.
 4. Oczyszczanie budynków.
 5. Recykling odpadów.

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu profesjonalnie przygotowany i sprawnie przeprowadzony odzysk pozostałości po szkodzie, obejmujący m.in.:

 1. Szybką wycenę uszkodzonego mienia.
 2. Transport do ustalonego miejsca składowania.
 3. Odkupienie uszkodzonego mienia.
 4. Pomoc w znalezieniu nabywcy zainteresowanego odkupieniem uszkodzonego mienia.